Tuấn Trần

Email
Image

Thiết kế website cộng đồng Figo Group

Design / Website /

1088 363

Link demo: http://portfolio.creand.xyz/figoDemo/

Published: Feb 26,2020

Thiết kế website cộng đồng Figo Group

Sứ mệnh của Figo Group là đóng góp 1 phần nhỏ cho nước nhà thông qua việc 1 nhóm thế hệ trẻ Việt Nam hay chúng tôi gọi là "Figo-er" trở thành Công Dân Toàn Cầu, để sau này nhóm thế hệ trẻ này có thể cùng nhau xây dựng ra những nhóm nhân tài khác cho đất nước.

Thiết kế website cộng đồng Figo Group